Ran – watch full movie online

Ran

#1 NOVAMOV: Part 1, Part 2

Director:
Akira Kurosawa
Writers:
Akira Kurosawa (screenplay) and
Hideo Oguni (screenplay) …
Contact:
View company contact information for Revolt on IMDbPro.
Release Date:
1 June 1985 (Japan)
Genre:
Action | Drama | War

Tatsuya Nakadai Lord Hidetora Ichimonji
Akira Terao Taro Takatora Ichimonji
Jinpachi Nezu Jiro Masatora Ichimonji
Daisuke Ryu Saburo Naotora Ichimonji
Mieko Harada Lady Kaede
Yoshiko Miyazaki Lady Sue
Hisashi Igawa Shuri Kurogane
Peter Kyoami (as Pîtâ)
Masayuki Yui Tango Hirayama
Kazuo Kato Kageyu Ikoma
Norio Matsui Shumenosuke Ogura
Toshiya Ito Mondo Naganuma
Kenji Kodama Samon Shirane
Takashi Watanabe
Mansai Nomura Tsurumaru (as Takeshi Nomura)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: